เว็บไซต์การพนันออนไลน์หลักสามเว็บไซต์

เครย์ว่าจ้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ IBM


2019-11-01 11:05:09

เครย์ว่าจ้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ IBM

เครย์ได้ว่าจ้าง Peter Ungaro ผู้บริหารระดับสูงของ IBM มานานแล้วในตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายและการตลาดทั่วโลก ที่ IBM Ungaro ดำรงตำแหน่งรองประธานฝ่ายขายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่าง ๆ เช่นสัญญา ของ IBM กับ เพื่อการวิจัยอาวุธนิวเคลียร์

Ungaro เข้ามาแทนที่ Jerry Loe ซึ่งจะทำงานร่วมกับผู้บริหารระดับสูง James Rottsolk เกี่ยวกับความคิดริเริ่มขององค์กรและในการนำองค์กรบริการของ บริษัท Cray กล่าว

แบ่งปันเสียงของคุณ

แท็ก